zondag 21 september 2014

acceptbezorging

AcceptbezorgingOnder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie van een wissel bij de betrokkene.
Gebruikte begrippen in wisselacceptbezorging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
acceptbezorging
  ... onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer