maandag 22 september 2014

Girobetaalkaart

Girobetaalkaart

girobetaalkaart voorzijde


De Girobetaalkaart was een door de Postbank NV aan  particuliere rekeninghouders  beschikbaar gesteld formulier, waarmee deze betalingen konden verrichten of contanten konden opnemen, dit laatste zowel in binnen als buitenland.

De girobetaalkaarten waren tot driehonderd  gulden  gegarandeerd. Qua functie is de girobetaalkaart vergelijkbaar met de betaalcheque en/of Eurocheque van de banken.

Op bijgevoegd voorbeeld zien we de voorzijde van de girobetaalkaart en de achterzijde. Soms werd hier het bedrag dat aan de voorzijde was vermeld nog eens extra uitgeschreven.

girobetaalkaart achterzijde voor invullen bedrag


Bij de girobetaalkaart hoorde een giropas, waar de huidige pinpas van afgeleid is. De ruimte op de pas om een handtekening te zetten die vergeleken moest worden met de handtekening op de girobetaalkaart is tot op de dag van vandaag aanwezig