vrijdag 26 september 2014

arbeidsjaar

ArbeidsjaarEen arbeidsjaar geeft aan hoeveel uren een werknemer met een volledige baan gemiddeld per jaar werkt.

In het verleden sprak men ook wel van manjaren.

Zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid wordt vaak in arbeidsjaren uitgedrukt, waardoor verschillende perioden met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit maakt een 'eerlijke' vergelijking tussen het ene en het andere jaar mogelijk. Want bijvoorbeeld twee personen die ieder een halve baan hebben in de vorm van een deeltijdbaan werken samen ook één arbeidsjaar.

Het aantal personen dat werkt is met name door deeltijdarbeid groter dan het aantal arbeidsjaren.

Gebruikte begrippen in arbeidsjaar


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

deeltijdarbeid
  ... deeltijdarbeid of het hebben van deeltijdbanen houdt in principe in dat één volledige baan door meerdere personen wordt bezet...Lees meer
deeltijdbaan
  ... iemand die minder werkt dan volgens een cao mogelijk is heeft een deeltijdbaan een baan die je zowel in voltijd...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Begrippen waar arbeidsjaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

arbeidsproductiviteitsontwikkeling
  ... Onder de arbeidsproductiviteitsontwikkeling verstaan we de volumeverandering van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar die voortkomt uit arbeid...Lees meer