woensdag 17 september 2014

AOW-Spaarfonds

AOW-SpaarfondsHet AOW-Spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de AOW op te vangen. Op deze buffer kan tegen het hoogtepunt van de vergrijzing worden ingeteerd om de premiestijging af te vlakken.

In de praktijk wordt het geld weer teruggeleend waardoor er in feite alleen een papieren constructie overblijft die geen enkele extra zekerheid biedt. Immers, als het geld er tzt moet zijn dan zal de overheid het terug moeten storten in het AOW spaarfonds. Dat verschilt niet wezenlijk van het uitbetalen van de uitkering door het rijk zelf.

Gebruikte begrippen in aow-spaarfonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer