woensdag 17 september 2014

anti verwateringsclausule

anti verwateringsclausuleEen anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag leiden tot meer winstdelende aandelen , omdat dit ten koste zou gaan van de aandeelhouders van de huidige aandelen.

Een andere betekenis vinden we in de voorwaarden van een converteerbare obligatie waarbij de conversiekoers zal worden aangepast als de vennootschap gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie tot uitgifte van nieuwe aandelen of tot splitsing van de aandelen besluit.

Vertalingen van anti-verwateringsclausule

Engels: anti-dilution clause

Gebruikte begrippen in antiverwateringsclausule


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
dilution
  ... dilution is de engelse term voor de toename van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf door bijvoorbeeld de uitoefening...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer