woensdag 17 september 2014

Annuleringskosten

AnnuleringskostenDe annuleringskosten zijn de kosten die sommige geldverstrekkers aan u in rekening brengen als een hypotheek niet doorgaat nadat de offerte door u is geaccepteerd. Vaak bedragen die kosten 1 tot 2% van het hypotheekbedrag of het totaal van alle afsluitkosten.

Gebruikte begrippen in annuleringskosten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekbedrag
  ... onder hypotheekbedrag verstaan we het maximumbedrag waarvoor hypotheek wordt verstrekt dan wel het bedrag van de lening waarvoor de hypotheek...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar annuleringskosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kostenopslag
  ... de term kostenopslag komt uit de wereld van de pensioenen en verzekeringen het zijn de kosten die de verzekeraar in...Lees meer