woensdag 24 september 2014

Algemeen gekruiste cheque

Algemeen gekruiste chequeEen algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken.

Tussen deze evenwijdige lijnen mag alleen het woord bankier of een daarmee te vergelijken woord voorkomen.

Een algemeen gekruiste cheque mag alleen betaald worden door de bank op wie hij is getrokken, aan een andere bank of aan een cliënt van de betrokkene.

De betaling kan alleen door creditering van een rekening als op de voorzijde van de cheque in schuine richting "in rekening brengen" of iets vergelijkbaars is vermeld.

Vertalingen van algemeen gekruiste cheque

Engels:   crossed cheque

Gebruikte begrippen in algemeen gekruiste cheque


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
creditering
  ... we spreken van creditering van een rekening bij het bijschrijven van een bedrag op die rekening...Lees meer
gekruiste cheque
  ... bij een zogenaamde gekruiste cheque zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen...Lees meer

Begrippen waar algemeen gekruiste cheque in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gekruiste cheque
  ... bij een zogenaamde gekruiste cheque zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen...Lees meer