maandag 15 september 2014

Actuariële methoden

Actuariële methodenDe zogenaamde actuariële methoden zijn rekenmethoden en technieken die een actuaris gebruikt.

Een actuaris berekent afgaande op de actuariële grondslagen onder andere hoe hoog pensioenpremies op een bepaald moment moeten zijn om het pensioen van de pensioengerechtigden te kunnen garanderen.

Gebruikte begrippen in actuariële methoden


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actuaris
  ... Een actuaris is een persoon die middels allerlei waarschijnlijkheidsberekeningen en statistieken berekeningen doet aan verzekeringingspremies pensioenen levensverzekeringen en dergelijke waarbij...Lees meer