maandag 15 september 2014

activa transactie

activa transactieOnder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert door de verkoop van de betrokken activa aan een koper tegen de reële waarde.

Indien een dergelijke activatransactie plaatsvindt bij een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, spreekt men wel van doorzakmethode.

Het is bij een dergelijke activa transactie beslist van groot belang dat alles tegen reële prijzen wordt verhandeld om latere problemen met Actio Pauliana te voorkomen in het geval van een faillissement.

Vertalingen activa transactie

Engels: assets transaction

Gebruikte begrippen in activatransactie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actio pauliana
  ... Onder actio pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer