woensdag 10 september 2014

acquisitieplan

AcquisitieplanEen acquisitieplan is een strategie voor overnames van andere ondernemingen.

Dit overnemen van bedrijven wordt vaak planmatig gedaan en lang tevoren vastgelegd in een acquisitieplan.

In een dergelijk acquisitie- of overnameplan wordt dan aangegeven welk soort bedrijven men over zou willen nemen en aan welke eisen die bedrijven zouden moeten voldoen. Ook een tijdsplan en een indicatie voor de financiering maken meestal wel deel uit van een dergelijk acquisitieplan

We vinden bedrijven met een acquisitieplan vooral terug op die markten waar bedrijven actief zijn die zelf geen mogelijkheden meer zien om uit zichzelf te groeien. Overname is dan de enige manier om weer een vorm van uitbreiding te realiseren.

Gebruikte begrippen in acquisitieplan


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

acquisitie
  ... in de financiële wereld verstaan we onder acquisitie het opkopen van ondernemingen om die daarna in de eigen onderneming op...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer