zondag 7 september 2014

Accounts Payable Turnover Ratio

Accounts Payable Turnover RatioDe Accounts Payable Turnover Ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar facturen betaalt.  In formulevorm luidt de Accounts Payable Turnover Ratio als volgt


Gebruikte begrippen in accounts payable turnover ratio


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
turnover
  ... de turnover wordt op verschillende manieren berekend 1 het aantal verkopen gedeeld door de verkoopvoorraad...Lees meer