maandag 15 september 2014

accomoderend beleid

Accomoderend beleid



Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de economische groei.

Kenmerkend voor accomoderend beleid zijn een lage rente en ruime kredietverlening waardoor er veel geld onder de mensen komt om uit te geven en daarmee de economie te bevorderen.

Het gevaar van inflatie ligt bij dit beleid op de loer dus de kunst van goed accomoderend beleid is dit uit te voeren zonder dat er inflatie ontstaat of dat de situatie niet op een manier uit de hand loopt.

De centrale banken doen dat ondermeer door de rente net zo hoog of laag te houden dat bedrijven en consumenten geld willen lenen om te investeren en aankopen te doen.

Accomoderend beleid is het tegengestelde van restrictief beleid

Gebruikte begrippen in accomoderend beleid


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer