zondag 14 september 2014

Acceptkrediet

AcceptkredietEen acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde wissel.

In plaats van het wat algemenere opbrengst spreekt men hier ook wel van provenu.

Vermeld wordt verder op wie de wissel getrokken is en op welke termijn.

Voorbeelden van die termijn zijn:
  • x dagen na zicht, 
  • x dagen na wisseldatum 
  • x dagen na verscheping. 


Ook zaken als de


  • adviserende bank,
  • confirmerende bank
  • rembourserende bank


kunnen al vastgelegd zijn

Vertalingen acceptkrediet

Engels: Acceptance credit

Gebruikte begrippen in acceptkrediet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer