zondag 7 september 2014

Acceptant

AcceptantOnder de acceptant verstaan we degene die een wissel heeft geaccepteerd en zich daardoor heeft verbonden de wissel op de vervaldag te betalen.

Van deze vervaldag kan in overleg met de houder worden afgeweken.

In dat geval wordt er op één van de twee daaropvolgende werkdagen betaald.

Vertalingen Acceptant

Engels: Acceptor

Gebruikte begrippen in acceptant


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar acceptant in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

accept
  ... Onder een accept verstaan we een wissel waarop de betrokkene zijn handtekening geplaatst heeft door deze handtekening te plaatsen tekent...Lees meer
avalist
  ... Met de avalist wordt degene bedoeld die voor aval heeft getekend voor de trekker betrokkene acceptant of een endossant...Lees meer
acceptanten obligo
  ... Onder het acceptantenobligo verstaan we het totaal aan verplichtingen dat een acceptant op zich genomen heeft door het feit dat...Lees meer