zondag 7 september 2014

Accept

AcceptOnder een accept verstaan we een wissel waarop de betrokkene zijn handtekening geplaatst heeft. Door deze handtekening te plaatsen tekent hij dat hij zich als acceptant verplicht heeft om de wissel op de vervaldag te betalen.

Indien de wissel op een bepaald moment na zicht getrokken is moet de acceptatie van een datum voorzien zijn.

Als de acceptatie op de achterzijde van de wissel is opgenomen moet of het woord "geaccepteerd" of het woord "aangenomen" direct boven de handtekening van de betrokkene zijn opgenomen.

Vertalingen accept

Engels: Acceptance

Gebruikte begrippen in accept


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

acceptant
  ... Onder de acceptant verstaan we degene die een wissel heeft geaccepteerd en zich daardoor heeft verbonden de wissel op de...Lees meer
acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer