zondag 7 september 2014

abstracte markt

Abstracte marktEen abstracte markt is het geheel van vraag en aanbod naar bepaalde goederen. Denk bijvoorbeeld aan de valutamarkt. De valutamarkt is zeer nadrukkelijk aanwezig maar nergens fysiek aanwijsbaar.

In feite is er alleen sprake van een wereldwijd computernetwerk. Ook de grondstoffenmarkten kunnen hieronder gerekend worden, hoewel hier soms nog wel sprake is van enige concentratie op een grondstoffenbeurs.

Gebruikte begrippen in abstracte markt


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar abstracte markt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer