zaterdag 6 september 2014

Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioenOnder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de AOW., het algemene ouderdoms pensioen. Een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie aan een pensioenfonds.

In sommige gevallen wordt deze premie krachtens de CAO geregeld en ingehouden door de werkgever.
De twee meest voorkomende vormen van aanvullend pensioen zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling.

Gebruikte begrippen in aanvullend pensioen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

eindloonregeling
  ... een eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het door u opgebouwde pensioenrecht afhankelijk is van het salaris op...Lees meer
middelloonregeling
  ... een middelloonregeling in de pensioenwereld is een aanvullende ouderdomspensioenregeling waarbij de hoogte van de pensioenaanspraak wordt bepaald als percentage...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer