vrijdag 26 september 2014

as if and when issued

As if and when issuedas if and when issued is de Engelse term voor 'als, indien en wanneer uitgegeven' waardepapieren die nog geen officiële notering hebben aan de beurs en waarvan nog niet alle voorwaarden precies bekend zijn. Zo is nog niet bekend of deze zullen worden uitgegeven, onder welke voorwaarden van uitgifte en wanneer de uitgifte zal plaatsvinden

Handel in dit soort waardepapieren wordt ook wel grijze handel genoemd.

Mocht de uitgifte van de effecten onverhoopt niet doorgaan dan wordt gedane handel als niet gedaan beschouwd.

Gebruikte begrippen in as if and when issued


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
grijze handel
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
issued
  ... onder de aandelen die "issued" zijn rekenen we de aandelen in portefeuille bij de uitgevende instelling zelf daarnaast kennen we...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
when issued
  ... when issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten...Lees meer