zaterdag 6 september 2014

Abusive squeeze

Abusive squeezeAbusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen. Hierbij dwingt een partij met een zeer grote positie in een bepaald fonds de andere marktpartijen om te leveren, een levering te aanvaarden of uitstel van levering te vragen om te voldoen aan hun leveringsverplichtingen.

Dit gebeurt vooral in markten met een geringe liquiditeit omdat daarin de meeste invloed valt uit te oefenen.

Gebruikte begrippen in abusive squeeze


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
squeeze
  ... een long squeeze is de benaming voor het sterk negatieve koerseffect dat optreedt als beleggers hausseposities hebben ingenomen in...Lees meer