zaterdag 6 september 2014

Aanzegpremie

AanzegpremieDe aanzegpremie, die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd een baissepositie in te nemen ofwel gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een aantal stukken op een bepaalde datum voor een bepaalde prijs te verkopen.

De aanzegpremie is te vergelijken met de premie die voor een putoptie wordt betaald.

Vertalingen Aanzegpremie

Engels: Put price

Gebruikte begrippen in aanzegpremie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

baissepositie
  ... Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is...Lees meer
baissepremie
  ... De baissepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd een baissepositie in te nemen ofwel...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer