zaterdag 6 september 2014

Aanvraag tot toelating

Aanvraag tot toelatingOnder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een officiële notering te krijgen aan een effectenbeurs.

Er zijn vrij strenge regels voor toelating. Er moet voldaan zijn aan een aantal strikte voorwaarden.

Zo moet bijvoorbeeld het aandelenkapitaal een bepaalde omvang hebben en dient de onderneming gedurende een aantal jaren winst te hebben gemaakt.

Dat dit systeem verre van waterdicht is heeft trouwens de beursintroductie van bijvoorbeeld Worldonline wel aangetoond.

Gebruikte begrippen in aanvraag tot toelating


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
beursintroductie
  ... we spreken van een beursintroductie of vaak kortweg van "een introductie" als een effect bijvoorbeeld een aandeel voor het eerst...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer