zaterdag 6 september 2014

Aanwas

AanwasOnder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen.

Het is een term die in de wereld van de politiek nog wel eens tevoorschijn komt omdat er steeds politieke partijen zijn die naar een vorm van vermogensaanwasbelasting toe willen.

Op dit moment is deze aanwas nog niet belast. Wel betaalt men indirect natuurlijk vermogensbelasting over het vermogen en dat wordt progressief hoger naarmate het vermogen groter wordt.

Gebruikte begrippen in aanwas


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensbelasting
  ... onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer