donderdag 11 september 2014

Alpha-Beta Trend Channel

Alpha-Beta Trend Channel

Een Alpha-Beta Trend Channel is een vorm van een bandsysteem uit de wereld van de technische analyse zoals de bekende bollingerbands.

Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de standaardafwijking van de koersen om twee trendlijnen te krijgen, waarbij er eentje boven en eentje onder het voortschrijdende gemiddelden ligt.

Het kanaal dat op deze manier wordt gevormd bevat het merendeel van de koersbewegingen.

Zie ook:


  • donchianchannel
  • keltnerchannel
  • regressiekanaal
  • envelop
  • trendkanaal

Gebruikte begrippen in alpha beta trendchannel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
beta
  ... de beta of betafactor staat voor de mate waarin een fonds met de beurs als geheel of met een index...Lees meer
kanaal
  ... de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer