woensdag 24 september 2014

Akte van transport

Akte van transportEan akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht van een onroerend goed van de een op de andere partij over te doen gaan (dit wordt ook wel de zakelijke overeenkomst genoemd).

Maar pas door de overschrijving van die akte van transport in het register van het kadaster gaat het eigendomsrecht van een onroerend goed definitief over op de nieuwe eigenaar.

De levering van het onroerend goed is daarmee geheel voltooid.

Vertalingen van Akte van transport

Engels: deed of conveyance

Gebruikte begrippen in akte van transport


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer