zondag 14 september 2014

Akkoord van Wassenaar

Akkoord van WassenaarHet akkoord van Wassenaar uit 1982 wordt wel eens beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het akkoord van Wassenaar is een van de pijlers van wat in de loop van de jaren negentig het poldermodel is gaan heten.

Uitgangspunt van het akkoord van Wassenaar is een meerjarige loonmatiging in ruil voor arbeidsduurverkorting. De overheid stelt zich gelijktijdig terughoudend op ten aanzien van het sturen van de arbeidsvoorwaarden. Later is het akkoord verder verbreed ondermeer door er werkgelegenheid en scholing aan toe te voegen.

Gebruikte begrippen in akkoord van Wassenaar


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
loonmatiging
  ... onder loonmatiging verstaan we een beperking van de stijging van de contractlonen het hoofddoel van loonmatiging is het gebruik van...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer