zondag 21 september 2014

accountant-administratieconsulent

accountant-administratieconsulentAccountant-administratieconsulent of afgekort AA is de officiële titel voor een financieel-administratief deskundige die voor derden de administratie voert en voor (kleinere) bedrijven jaarrekening opmaakt.

Ook geeft hij soms bedrijfskundige en/of fiscale adviezen.

Officiële accountant-administratieconsulenten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten.

Niet elke financieel specialist mag zich zomaar een AA noemen. De Wet op de Accountants-administratieconsulenten stelt daar een aantal eisen aan waaraan voldaan dient te zijn.

Gebruikte begrippen in administratieconsulent


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
specialist
  ... een specialist is iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten...Lees meer