donderdag 14 augustus 2014

Keynesianen

KeynesianenKeynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft, aanhanger van de Keynesiaane theorie zijn.

De Keynesianen gaan er niet vanuit gaan dat aanpassing van de prijzen de goederenmarkten en de markten van andere productiefactoren wel weer vanzelf in balans brengt nadat deze door de economische ontwikkelingen uit balans zijn geraakt.

Om deze balans alsnog te verkrijgen dient de overheid dient daarom al naar gelang de omstandigheden in te grijpen.Gebruikte begrippen in keynesianen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar keynesianen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
monetarist
  ... monetaristen zijn de aanhangers van de kwantiteitstheorie en voorstanders van het monetarisme een bekende monetarist is de econoom milton friedman...Lees meer
neo klassieke economie
  ... de neoklassieke economie is een economische stroming die zich baseert op het gedachtengoed van de klassieke economie...Lees meer