woensdag 13 augustus 2014

Kasapparaat

KasapparaatEen kasapparaat wordt ook wel een kassa of kasregister genoemd. In eenvoudigste vorm is het een apparaat voor registratie van transacties in chartaal geld en het opbergen van het kasgeld.

Technisch kunnen er talrijke andere functies aan een kassapparaat gekoppeld worden, zoals voorraadmutatie en debiteurenadministratie. Het kasapparaat levert in het algemeen een zogenaamde kasafslag, een staat met alle transacties die ten behoeve van de financiële administratie wordt gebruikt.
Gebruikte begrippen in kasapparaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kassa
  ... het begrip kassa kent meerdere betekenissen 1 uitdrukking die gebruikt wordt voor contante handel in valuta 2 kasapparaat voor contante verkopen...Lees meer

Begrippen waar kasapparaat in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kassa
  ... het begrip kassa kent meerdere betekenissen 1 uitdrukking die gebruikt wordt voor contante handel in valuta 2 kasapparaat voor contante verkopen...Lees meer