woensdag 13 augustus 2014

kasaccreditief

Kasaccreditief

Onder een kasaccreditief, dat ook wel kwitantiekrediet wordt genoemd is machtiging van de ene bank aan een andere bank om betalingen te verrichten aan een in het accreditief genoemde begunstigde.

Hierbij dient dan een identificatiebewijs en een kwitantie overlegd te worden.

Vertalingen kasaccreditief

Engels: Clean creditGebruikte begrippen in kasaccreditief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kwitantie
  ... een kwitantie is een document dat voor ontvangst van een som geld van andere waarden waardepapieren of goederen getekend wordt...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer