woensdag 13 augustus 2014

kapitalisme

Kapitalisme

Onder het kapitalisme verstaan we een economisch systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren en het bedrijfsleven die zelf de economische beslissingen nemen. Zowel particulieren als organisaties concurreren tegen elkaar om er zelf het grootste voordeel uit te kunnen halen.

Afstemming van de beslissingen gebeurt via het marktmechanisme of zoals men wel zegt "door de markt".

Volgens velen is het een absolute noodzaak dat de overheid geen enkele regulerende werking op deze markt mag hebben omdat elke vorm van overheidsbemoeienis als een negatieve verstoring van de marktwerking wordt gezien.

We vinden verschillende vormen en gradaties van het kapitalisme in de meeste westerse landen terug.Gebruikte begrippen in kapitalisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar kapitalisme in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer