woensdag 13 augustus 2014

kapitaalwaarde

KapitaalwaardeOnder de kapitaalwaarde verstaan we de netto contante waarde van alle inkomsten uit een bepaald project of uit een bepaald bedrijf. Ook de opbrengst van de verkoop van het bedrijf of de opbrengst bij het stoppen van het project worden onder de kapitaalwaarde gerekend.
Gebruikte begrippen in kapitaalwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer