woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalvlucht

KapitaalvluchtOnder kapitaalvlucht verstaan we het overbrengen van tegoeden op de bank naar buitenlandse banken.

Vaak wordt dit veroorzaakt door inflatie die beleggers er toe brengt om hun geld in een land met een lagere inflatie te stallen.

Ook een hoge belasting op bezittingen wil dit effect nog wel eens hebben. Evenals een hogere te verwachten rente.

Een andere oorzaak van kapitaalvlucht vinden we in de valutahandel.

We hebben het dan over korte kapitaalbewegingen van de ene in de andere valuta op grond van depreciatie of devaluatieverwachtingen voor de valuta waar we op dit moment in zitten.

Dit soort bewegingen van kapitaal worden voor een deel in gang gezet door zuivere valutaspeculatie maar ook door het versnellen en vertragen van het normale betalingsverkeer.

Op deze wijze hoopt men dan het valutarisico vóór te zijn.