woensdag 13 augustus 2014

kapitaalvermeerdering

KapitaalvermeerderingOnder een kapitaalvermeerdering verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap. In het algemeen zal dit door een emissie of een onderhandse plaatsing gebeuren.

Gebruikte begrippen in kapitaalvermeerdering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer