woensdag 13 augustus 2014

kapitaaluitbreiding

KapitaaluitbreidingOnder een kapitaaluitbreiding verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap, wat in het algemeen door een emissie zal gaan gebeuren.
Gebruikte begrippen in kapitaaluitbreiding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer