woensdag 13 augustus 2014

kapitaalschaarste

KapitaalschaarsteWe spreken van een kapitaalschaarste bij een tekort aan de productiefactor kapitaal in verhouding tot de productiefactor arbeid.

Met andere woorden, we hebben de mogelijkheden en het personeel om meer te produceren maar het ontbreekt aan kapitaal om dit te financieren.
Gebruikte begrippen in kapitaalschaarste


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer