woensdag 13 augustus 2014

Kapitaaloverdrachten

KapitaaloverdrachtenWe spreken van kapitaaloverdrachten bij alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die drukken op het vermogen van de betaler zoals bijvoorbeeld successierechten.

Of er sprake van kapitaaloverdrachten die dienen om investeringen in vaste activa of andere lange-termijnuitgaven van de ontvanger te financieren zoals bijvoorbeeld investeringsbijdragen van de overheid.
Gebruikte begrippen in kapitaaloverdrachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer

Begrippen waar kapitaaloverdrachten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer