woensdag 13 augustus 2014

kapitaalopbrengstenbalans

kapitaalopbrengstenbalansDe kapitaalopbrengstenbalans is een onderdeel van de betalingsbalans dat zowel de inkomende als de uitgaande rente en de dividend betalingen omvat

Het gaat dan om de opbrengst van kapitaalverstrekkingen aan dan wel ontvangsten uit het buitenland.
Gebruikte begrippen in kapitaalopbrengstenbalans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer