woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalmarktrente

KapitaalmarktrenteDe kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt wordt op de kapitaalmarkt.

We praten over het renteniveau voor leningen met een lange looptijd.

Velen zien een looptijd vanaf 1 jaar al als lange looptijd maar we komen ook 2 jaar als minimale looptijd tegen.
Gebruikte begrippen in kapitaalmarktrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer

Begrippen waar kapitaalmarktrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
aanvangsrendement
  ... Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in...Lees meer
geldmarkt rente
  ... onder de geldmarktrente of in het engels money market interest rate verstaan we de rente op leningen met een relatief...Lees meer
risicovrije rentevoet
  ... de risicovrije rentevoet is de theoretische benadering van de reële rente deze komt over het algemeen tot stand na evaluaties...Lees meer