woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalmarktbelegging

KapitaalmarktbeleggingEen kapitaalmarktbelegging is een belegging van gelden in onroerend goed en in vermogenstitels met een lange looptijd, met andere woorden een belegging die op de kapitaalmarkt thuis hoort.
Gebruikte begrippen in kapitaalmarktbelegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer