dinsdag 12 augustus 2014

kapitaalintensief

Kapitaalintensief


Een kapitaalintensief productieproces wil zeggen dat er relatief veel kapitaalgoederen in het productieproces gebruikt worden.

Ook wel de situatie waarin het aandeel van machines en installaties in het produktieproces van een bedrijf groter is dan van de factor arbeid.

Zo is de chemische industrie veel kapitaalintensiever dan een horeca-onderneming. Er wordt dan in verhouding meer kapitaal ofwel geïnvesteerd vermogen per arbeider gebruikt.
Gebruikte begrippen in kapitaalintensief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar kapitaalintensief in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer