dinsdag 12 augustus 2014

kapitaalgoed

kapitaalgoedOnder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is. Anders gezegd, het wordt gebruikt in het productieproces.

Daarmee is een kapitaalgoed een afgeleide productiefactor. In plaats van kapitaalgoed wordt ook de term productiemiddel gebruikt.
Gebruikte begrippen in kapitaalgoed


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer

Begrippen waar kapitaalgoed in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afschrijven
  ... Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van...Lees meer
historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
diepte investering
  ... onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het...Lees meer
sell and leaseback
  ... we spreken van een sell and lease back in de volgende situatie men heeft een kapitaalgoed in...Lees meer
kapitaal productiviteit
  ... onder de kapitaalproductiviteit verstaan we de omvang van de productie per eenheid kapitaalgoed we spreken dan ook wel van de...Lees meer
afgeleide productiefactor
  ... Een afgeleide productiefactor wil zeggen dat er kapitaal nodig is voor het produceren van een kapitaalgoed een machine die...Lees meer
permanente kern
  ... de permanente kern is dat deel van een kapitaalgoed dat constant aanwezig is doordat in een onderneming ieder kapitaalgoed...Lees meer