dinsdag 12 augustus 2014

Kapitaaldekkingsstelsel

KapitaaldekkingsstelselOnder een kapitaaldekkingsstelsel verstaan we een pensioenstelsel, waarbij de werknemer (in principe) door premiebetaling voor zijn eigen pensioen heeft betaald.

Hij spaart bij het kapitaaldekkingsstelsel als het ware met zijn pensioenpremie die hij betalen moet.

Dit in tegenstelling tot het omslagstelsel waarbij iemands pensioen door de premiebetalers van dat moment wordt betaald.
Gebruikte begrippen in kapitaaldekkingsstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

omslagstelsel
  ... het omslagstelel houdt in dat het bedrag aan uitkeringen in een bepaald jaar gefinancierd wordt door premiebetalingen door de actieven...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer