dinsdag 12 augustus 2014

Kapitaalcoëfficient

KapitaalcoëfficientDe kapitaalcoëfficient of ook wel capital/output ratio laat zien hoeveel kapitaal er nodig is om een eenheid nationaal product voort te brengen.

Het is de waarde van de kapitaalgoederen gedeeld door het nationale inkomen.

De eenheid is in jaren, en geeft aan hoeveel jaar geproduceerd moet worden wil het totale verdiende nationaal inkomen in die jaren gelijk zijn aan de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad.
Gebruikte begrippen in kapitaalcoefficiënt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer