dinsdag 12 augustus 2014

Kapitaalbelasting

KapitaalbelastingOnder kapitaalbelasting verstaan we de belasting geheven over het bijeenbrengen van een in aandelen verdeeld kapitaal van Nederlandsche N.V. of B.V. Het tarief bedraagt 1% en het wordt direct geheven bij de oprichting van de vennootschap bij de notaris.
Gebruikte begrippen in kapitaalbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer