dinsdag 12 augustus 2014

Kapitaalbalans

Kapitaalbalans

De kapitaalbalans of ook wel de kapitaalrekening vinden we terug op de de betalingsbalans.

Alle invoer en uitvoer van kapitaal, alsmede van het betalingsverkeer tussen banken onderling vinden we hierop terug.


Gebruikte begrippen in kapitaalbalans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer


Begrippen waar kapitaalbalans in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer