dinsdag 12 augustus 2014

kapitaalakkoord

KapitaalakkoordHet kapitaalakkoord is een andere benaming van het akkoord van Bazel. Dit akkoord kwam tot stand in 1987 en hierin werden de solvabiliteitseisen voor het bankwezen vastgelegd.

In 1996 zijn de oorspronkelijk eisen met betrekking tot het kredietrisico uitgebreid met eisen op het gebied van het marktrisico en ook daarna hebben zich nog weer nieuwe uitbreidingen voorgedaan.
Gebruikte begrippen in kapitaalakkoord


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer