dinsdag 12 augustus 2014

Kapitaalaanbieder

KapitaalaanbiederEen kapitaalaanbieder is een ander woord voor een belegger. Dus iemand die kapitaal levert aan een bedrijf door het verstrekken van leningen, kopen van obligaties of aandelen in bedrijven.
Gebruikte begrippen in kapitaalaanbieder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer