zaterdag 9 augustus 2014

discouraged workers effect

Discouraged workers effectOnder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in laten schrijven bij een arbeidsbureau (of een opvolger daarvan) omdat hij daar toch verder geen effect van verwacht om aan het werk te komen.

Ook zijn er altijd groepen die zich uit laten schrijven bij een arbeidsbureau omdat ze er min of meer moedeloos van zijn geworden dan wel een andere oplossing hebben weten te vinden. Deze groep is populair bij de politiek omdat die van mening is dat ze het bewijs zijn dat het scheppen van banen door de overheid en dus het terugdringen van de werkeloosheid wel degelijk mogelijk is.
Gebruikte begrippen in discouraged workers effect


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsbureau
  ... Het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening af te korten tot rba...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer