woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalobligatie

KapitaalobligatieEen kapitaalobligatie is een door een bank uitgegeven achtergestelde obligatie.

De obligatiehouders worden dus pas betaald als aan alle andere verplichtingen is voldaan.

De kapitaalobligatie wordt door De Nederlandse bank NV gerekend tot het eigen vermogen.
Gebruikte begrippen in kapitaalobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer