maandag 11 augustus 2014

Joblot

JoblotOnder een joblot verstaan we een handelseenheid voor waardepapieren (effecten) die kleiner is dan wat voor dat waardepapier gebruikelijk is.

Aandelen worden vaak verhandeld in eenheden van 100 stuks of veelvouden daarvan. Dat is echter niet verplicht, maar als iemand dan 23 aandelen van een bepaald fonds koopt spreken we van een joblot.
Gebruikte begrippen in joblot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handelseenheid
  ... de handelseenheid is het aantal noteringseenheden waarop één optiecontract betrekking heeft bijv 100 aandelen bij een aandelenoptie er wordt in dit...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer